Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 23/07/2018 tarih ve 490.05.01.2018.-257603 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi(malatyalimit.com) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır.

After technical analysis and legal consideration based on the law nr. 5651, administration measure has been taken for this website (malatyalimit.com) according to decision nr. 490.05.01.2018.-257603 dated 23/07/2018 of the Information and Communication Technologies Authority.


http://www.btk.gov.tr | http://www.guvenlinet.org | http://www.ihbarweb.org.tr